Thanh toán chỉ 45% bạn sẽ nhận ngay căn hộ hoàn thiện của dự án Sunrise Riverside

Thanh toán chỉ 45% bạn sẽ nhận ngay căn hộ hoàn thiện của dự án Sunrise Riverside

Thanh toán chỉ 45% bạn sẽ nhận ngay căn hộ hoàn thiện của dự án Sunrise Riverside

 Thanh toán chỉ 45% bạn sẽ nhận ngay căn hộ hoàn thiện của dự án Sunrise Riverside   Với chính sách thanh toán 45% đến khi nhận nhà, người mua nhà có thể thanh toán 15% trong đợt một, phần còn lại trả 1% mỗi tháng, lãi suất 0%. Trong […]